Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door deze website te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of enig deel van deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze voorwaarden zijn aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Diensten

Op onze website vindt u informatie over bitumeren en asfalteren, aangeboden door Les Entreprises Royal Bitume Inc. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat de aangeboden services afhankelijk zijn van beschikbaarheid en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

Inhoud website

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website zijn voorbehouden en eigendom van Les entreprises Royal bitume Inc. U mag pagina’s van de website bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze voorwaarden worden uiteengezet.

Verjaring en aansprakelijkheid

Les Entreprises Royal Bitume Inc. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade, gevolgschade of bestraffende schade die voortvloeit uit uw toegang tot, gebruik van of onvermogen om deze website te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Les entreprises Royal bitume Inc. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.

Beveiliging en retentie

Les Entreprises Royal Bitume Inc. implementeert veiligheidsmaatregelen volgens de industrienormen om uw persoonlijke informatie te beschermen en vertrouwelijkheid te verzekeren. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, versleuteling, firewalls, beveiligde datacenters en regelmatige beveiligingsaudits. Het is echter belangrijk om te erkennen dat geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we daarom geen absolute veiligheid garanderen.

Juridische informatie

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Canada, en alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Canada.

Geweldige partners

Onze beste partners Laten we eens kijken

We horen nu contact